Nobita CRM hợp tác với LadiPage: Nền tảng thiết kế & tối ưu chuyển đổi Landing Page hàng đầu Việt Nam

Nobita CRM gần đây đã phát đi thông báo về mối quan hệ hợp tác chiến lược của với LadiPage – Nền tảng thiết kế và tối ưu chuyển đổi Landing Page hàng đầu Việt Nam.  LadiPage là nền tảng với hơn 240.000 cá nhân/doanh nghiệp sử dụng, hơn 2 triệu Landing Page được xuất…

15 mins, 30 seconds