Về Nobita, tôi thấy có đầy đủ chức năng tôi cần, dễ sử dụng, khoa học hơn các phần mềm tôi đã dùng. Ngoài ra, tôi biết đội ngũ Notbita đều gồm các cao thủ trong mảng Bán lẻ, Thương mại điện tử, Facebook ads, … nên tôi tin tưởng rằng phần mềm sẽ đáp ứng mọi yêu cầu tôi cần!