Cái ngọt nước nhất với mình là cái barcode riêng, realtime tracking, cộng với tối giản hóa nhân sự và tương đối tránh được sự lãng phí.