Chị thấy phần mềm giải quyết khá tốt các vấn đề chị đang cần, hàng tồn kho, lên đơn , đơn hoàn. Đội ngũ Support nhiệt tình. Tuy nhiên do phần mới hoạt động nên update và thỉnh thoảng có lỗi.