Chạy quảng cáo khá oke. Đẩy nhanh số lượng quảng cáo, thuận tiện trong vấn đề lên đơn. Cái này cực tiện đối với các đơn vị sử dụng panface hay có nhân viên không hoạt động tại đơn vị. Có chị tư vấn nhiệt tình dễ thương. Thế mạnh của Nobita là giúp chạy quảng cáo, liên kết với face thuận tiện, tương tác khách hàng.