Hỗ trợ được : Gửi Broadcast Fb, Nhiệt tình, kể cả khuya, Quản lí kho hàng, dễ theo dõi

Chưa được :

Tích điểm
Nhắc khách hàng thời gian chưa quay lại
Voucher basic