Nobita giúp tập trung quản lý nên mình tiết kiệm được thời gian tra cứu. Mình sử dụng nhiều đơn vị vẫn chuyển nên những lúc tra cứu đơn hàng thì rất mất nhiều thời gian. Bây giờ chỉ cần click vào là biết được trạng thái đơn hàng đó ngay.

Kiểm soát hàng hoàn trả đã nhẹ nhàng hơn. App quét mã mình được hướng dẫn để sử dụng thì tiện lắm. Ngày trước hàng hoàn lại mình chỉ kiểm soát trên giấy tờ nên nhiều khi thất thoát mà không biết.