Mình hài lòng nhất tính năng Marketing tự động và Marketing Facebook. Tam thời mình thấy okay rồi, doanh thu mình tăng 20% nhờ việc Marketing khách hàng 24h.